Normy i klasy

 

Bezpieczeństwo, jedną z potrzeb człowieka, charakteryzująca się brakiem ryzyka utraty czegoś szczególnie wartościowego. Życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo w wysokim stopniu kształtuje sposób naszego życia. Brak lęku i obaw o utratę naszych dóbr, poprawia jakość życia psychicznego i ułatwia możliwości skupienia większej uwagi na inne procesy funkcjonowania społecznego.

Nasza branża daje możliwości niesienia pomocy przy uzyskaniu bezpieczeństwa dla dóbr materialnych i niematerialnych. Oferując sejfy w szerokiej klasyfikacji zabezpieczeń, zwiększamy stopień bezpieczeństwa waszych dóbr.

 

Klasyfikacja szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

Dokumenty o ograniczonym stopniu jawności powinny być przechowywane w szafach lub sejfach stalowych. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.10.2005r  MSWiA oraz Zarządzenia nr 25/MON z dnia 17.11.2005r.n. W zależności od rodzaju oraz stopnia poufności dokumentów dokonano klasyfikacji szaf. Możemy tu polecić nasze szafy do kancelarii tajnych jako jedne z najlepszych szafy do kancelarii tajnych na rynku.

Materiały znajdujące się w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powinny znajdować się w szafach stalowych określonej klasy :

Dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w szafach klasy A

Dokumenty oznaczone klauzulą  „tajne-poufne” w szafach klasy B

Dokumenty oznaczone klauzulą  „ściśle tajne” w szafach klasy C

Dokumenty znajdujące się w jednostkach cywilnych powinny być przechowywane w szafach stalowych stosownie do nadanej klauzuli tajności:

 "poufne" - w szafach stalowych klasy A;

 "tajne" - w szafach stalowych klasy B;

 "ściśle tajne" - w szafach stalowych klasy C.

 

Klasy zabezpieczeń wartości – ochrona ognioodporna. 

W klasie odporności ogniowej następuje podział pod względem przechowywanych rzeczy, a głównymi odnośnikami podziału są dokumenty papierowe i nośniki danych.

Ognioodporność dla dokumentów papierowych.

S60P – 60 minut wytrzymałości ogniowej

S120P – 120 minut wytrzymałości ogniowej

 

Ognioodporność dla nośników danych

S60DIS – 60 minuto wytrzymałości ogniowej

S120DIS – 120 minut wytrzymałości ogniowej